Fotograf Martina Uthardt

 

Välkommen

Aktiastiftelsen i Malax ändamål är att främja sparandet och stöda
hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner och stöda arbete
och forskning som främjar sparande.