Rubrik
Aktiastiftelsen i Malax
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Ekonomiskt stöd ges även för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.
Ansökningsförfarande
Ansökningsblankett fås från Aktias kontor i Yttermalax.
Ansökan jämte bilagor (bokslut och ev. budget) skall inlämnas till samma kontor eller sändas per post till ombudsmannen senast 28.2.2017.
Tilläggsinformation ges av stiftelsens ombudsman Lars-Göran Sperring, tel 050-526 2206.
Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Solveig Söderback
Mattlarsvägen 75
66100 Malax
Tfn 050 402 3700
solveig.soderback@gmail.com

Förvaltningsrådets ordförande
Martin Edman
Nämndesbackvägen 87
66140 Övermalax

tfn 050 557 4834

 Ombudsman
Lars-Göran Sperring
Kopparbyvägen 151
66100 Malax
Tfn 050 526 2206

lg.sperring@gmail.com

Created
09.11.2015
Published
1